Kukurydza na sezon 2014: Syngenta i Sumi Agro

Z oferty odmian kukurydzy Syngenta i Sumi Agro polecamy m. in. SY Cooky, SY Counter, NK Cooler, Delitop oraz Makila i Veritis.

SY Cooky (FAO 220 - 230) mieszaniec pojedynczy z przeznaczeniem na ziarno. Odmiana nadaje się na wszystkie kompleksy glebowe, toleruje wczesne siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się jesienią. Kolba typu flex, 14 - 16 rzędów, 29 ziaren w rzędzie. MTZ = 220 - 290 g. Zalecana obsada: 80 - 90 tys. szt./ ha. Może być uprawiany na większości kompleksów glebowych.

Wyniki plonowania:

2009 2010 2011
119,t dt/ ha 93 dt/ ha 119,9 dt/ ha
105 % wzorca 106 % wzorca 101 % wzorca

Źródło: badania rejestrowe COBORU (2009 - 2010), badania porejestrowe COBORU 2011


SY Counter - nowość, trójliniowy mieszaniec (FAO 240) polecany do uprawy na kiszonkę. Kolba typu flex, 13 rzędów, 29 ziaren w rzędzie. Ziarno typu flint. Zalecana obsada: 85 - 95 tys. szt./ ha. Może być uprawiany na większości kompleksów glebowych. Odmianę charakteryzuje wysoki i stabilny plon suchej masy, dobry "stay-green", wysoka wartość żywieniowa kiszonki oraz dobra strawialność włókna i całych roślin.

 

NK Cooler (FAO 240) mieszaniec trójliniowy z przeznaczeniem na ziarno i kiszonkę. Dość duże ziarno typu flint. Kolba typu flex, 14 - 16 rzędów, 28 ziaren w rzędzie. MTZ = 280 - 310 g. Odmianę charakteryzuje wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie, dobra przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego oraz bardzo dobra wartość żywieniowa kiszonki. Zalecana obsada: 80 - 90 tys. szt./ ha. Może być uprawiany na większości kompleksów glebowych.

Wyniki plonowania w 2012 roku: 124,3 dt/ ha przy 14 % wilgotności, wilgotność 27,4 %

Źródło: Doświadczenia własne Syngenta 2012 (14 lokalizacji)


Delitop (FAO 240) mieszaniec pojedynczy przeznaczony na ziarno i kiszonkę. Ziarno typu flint. Kolba typu fix, 14 - 16 rzędów, 28 ziaren w rzędzie. MTZ = 280 - 300 g. Odmianę charakteryzuje stabilne plonowanie, dobra zdrowotność roślin i dobra odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Ziarno dobrze nadaje się dla przemysłu młynarskiego i gorzelniczego. Zalecana obsada: 80 - 90 tys. szt./ ha. Może być uprawiany na większości kompleksów glebowych z wyłączeniem stanowisk o niskiej kulturze rolnej.

Wyniki plonowania w 2012 roku: 122,8 dt/ ha przy 14 % wilgotności, wilgotność 25 %

Źródło: Doświadczenia własne Syngenta 2012 (10 lokalizacji)

 

Makila (FAO 240) mieszaniec pojedynczy przeznaczony na ziarno. Ziarno typu flint. 15 rzędów, 27 ziaren w rzędzie. MTZ = 340 g. Odmianę szczególnie polecamy do upraw na ziarno, doskonała do celów przemiałowych. Zalecana obsada: 85 - 90 tys. szt./ ha. Plon ziarna to średnio 105 % wzorca w latach 2005 - 2007, średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru (27,3 %), udział ziarna w kolbach 80,4 %. (Źródło: PDO 2007 analizy dodatkowe PZPK).

 

Veritis (FAO 240) mieszaniec trójliniowy przeznaczony na ziarno i kiszonkę. Kolba typu flex, ziarno typu flint/ dent. 15 rzędów, 32 ziarna w rzędzie. MTZ = 325 g. Zalecana obsada: 80 - 85 tys. szt./ ha (ziarno), 85 - 90 tys. szt./ ha (kiszonka). Plon ziarna to średnio 105 % wzorca w latach 2005 - 2007, średnia wilgotność ziarna w czasie zbioru (27,3 %), udział ziarna w kolbach 80,4 % (źródło: PDO 2007 analizy dodatkowe PZPK).

 

Zapraszamy do pobrania programu ochrony herbicydowej i nawożenia dolistnego dla upraw kukurydzy >>

Oddział Agro-Sieć Hortus Krzeszowice z certyfikatem sanitarno - weterynaryjnym

Certyfikat jest potwierdzeniem, że magazyny firmy spełniają rygorystyczne standardy sanitarno - weterynaryjne i są przystosowane do składowania preparatów przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych.

 • De Ruiter Seeds
 • Grodan
 • Bayer
 • Caussade
 • Danko
 • KWS
 • limagrain
 • mosanto
 • pioneer
 • strzelca
 • seminis
 • sw
 • syngenta
 • nasiona
 • wiersum